Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Lidmaatschap *

De duur van het lidmaatschap is 12 maanden. Het lidmaatschap wordt na een jaar automatisch verlengd. De opzegtermijn is uiterlijk één maand voor het einde van het lidmaatschap. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% Btw.

Betalingsmethode

Machtiging doorlopende SEPA incasso Algemeen

Naam incassant: PRO-Connect
Adres incassant: Venloseweg 231
Postcode/woonplaats incassant: 6041BW Roermond
Land incassant: Nederland
Incassant-id: NL10 ZZZ 568964410000
Kenmerk machtiging: (volgt via separaat bericht)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan PRO-Connect om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het PRO-Connect lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van PRO-Connect.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bijzonderheden

Ondertekening

Vul hier de gegevens van de opdrachtgever in. Deze persoon moet een rechtsgeldig gemachtigde zijn van de organisatie.

21-05-2024

Algemene Voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden in een nieuw venster of hier om ze als PDF te downloaden.

* Verplichte velden